09347694646 - 09357694646 - 07644488644
جزیره زیبای کیش - رویامال
Info@kishsarmaye.com

جدول قیمت گذاری

بسته ای را انتخاب کنید که متناسب با بودجه شما باشد

رایگان
69,000 تومان
شماره آگهی3
شماره های ویژه:0
اساسی
76,000 تومان
شماره آگهی10
شماره های ویژه:3
پرمیوم
39 تومان
شماره آگهی20
شماره های ویژه:5
حرفه ای
98,000 تومان
شماره آگهی50
شماره های ویژه:25